Ochrona środowiska

Environmental Protection

2021L

Kod przedmiotu2808N1-OS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R., Marcinkowska I., Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów, wyd. UWM w Olsztynie, 2010 2) ) Górka K., Poskrobko B., Radecki W, Ochrona środowiska, PWE Warszawa., 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi