Podstawy budownictwa

2019L

Kod przedmiotu2808N1-PB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca redakcyjna, "Budownictwo ogólne: Elementy budynków. Podstawy projektowania", t. 3, Arkady, 2008r 2) Praca redakcyjna, Budownictwo ogólne: Konstrukcje budynków, t. 4, Arkady, 2009r 3) Sieczkowski J., Nejman T., Ustroje budowlane, t. 1, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002 4) Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, t. 1, wyd. Donośląskie Towarzystwo Edukacyjne, 2009 5) Markiewicz P., BUDOWNICTWO OGÓLNE dla architektów, t. 1, ARCHI-PLUS, 2009 6) Siewczyńska M., Domy jednorodzinne : przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego , t. 1, Wydawnictwo PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi