Podstawy geodezji

Land Surveying

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-PGZAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępnewiadomości z matematyki (geometria, trygonometria, podstawy rachunku różniczkowego)
Opis ćwiczeńĆwiczenia laboratoryjne: - wprowadzenie do obliczeń geodezyjnych, rachunek współrzędnych, ocena dokładności pomiarów jednakowo i niejednakowo dokładnych; - zapoznanie się z budową i obsługą podstawowych przyrządów i instrumentów geodezyjnych; - podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Ćwiczenia terenowe: - pomiar odległości i katów w ciągu sytuacyjnym, opracowanie wyników; - pomiary sytuacyjne; - przeniesienie wysokości z wykorzystaniem niwelatora z reperu na punkt osnowy pomiarowej, opracowanie wyników; - niwelacja powierzchniowa metodą punktów rozproszonych i jej opracowanie. Kartowanie mapy.
Opis wykładówWprowadzenie do pomiarów liniowych. Wprowadzenie do pomiarów kątowych. Wprowadzenie do obliczeń geodezyjnych. Wyrównanie obserwacji geodezyjnych - podstawy. Osnowa geodezyjna. Opisy topograficzne punktów. Wyrównanie ciągów poligonowych. Powierzchnie odniesienia. Odwzorowania kartograficzne. Państwowe układy współrzędnych. Metody obliczania i wyrównania powierzchni. Wprowadzenie do pomiarów niwelacyjnych.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi instrumentami i przyrządami geodezyjnymi, ich obsługą. Opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i prac geodezyjnych.
Literatura podstawowa1) Łyszkowicz A. , Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, UWM Olsztyn, 2006 2) J.Ząbek, Geodezja I, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2012 3) A. Jagieliński, Geodezja I, Wyd. „GEODPIS”, 2005 4) J. Ząbek, Ćwiczenia z geodezji I, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1979 5) A. Jagieliński, Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, Wyd. „GEODPIS”, 2004
Literatura uzupełniająca1) B. Świątek, wyd. UWM Olsztyn, Geodezja 1, 2003r., tom 2) Cz. Kamela, M. Lipinski, wyd. PPWK Warszawa, Geodezja, 1979r., tom I 3) S. Przewłocki , wyd. Wyd. Naukowe PWN, Geomatyka, 2013r., tom
Uwagi