Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-PIIPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., 1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., 2012. Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn. 2) Parzyński Z., Chojka A., 2013. Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Wydawnictwo GEODETA, Warszawa. 3) Praca zbiorowa, 2011. e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/. GUGiK, Warszawa. 4) Gaździcki J., 2009. Internetowy leksykon geomatyczny. http://www.ptip.org.pl/. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa., Wydawnictwo UWM, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi