Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

Design of Infrastructure for Spatial Information

2020L

Kod przedmiotu2808N1-PIIPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej, UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML, GEODETA, Warszawa, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej, GUGiK, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi