Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Spatial Planning and Urban Planning

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-PPIPUgik
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R., Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, UWM W Olsztynie, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi