Podstawy przedsiebiorczości

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-PPRZgik
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne, t. , C.H. Beck, 2010, s. 2) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i Innowacyjność, t. , Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 2010, s. 3) Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, t. , Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2007, s. 4) Garbacik K., Żmiejko M., Czas na Przedsiębiorczość, t. , Garbacik K., Żmiejko M., 2008r., "Czas na Przedsiębiorczość", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi