Podstawy statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej

Fundamentals of Statistics, Econometrics and Financial Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-PSEIMF1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobczyk M. , Kalkulacje finansowe, Placet, 2007 2) Podgórska M., Klimkowska J. , Matematyka finansowa, PWN, 2006 3) Sobczyk M. , Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Placet, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi