Podstawy statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej

Fundamentals of Statistics, Econometrics and Financial Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-PSEIMF1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi