Rynek nieruchomości

2021L

Kod przedmiotu2808N1-RN1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bryx Marek, Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, PolText, 2006 2) Kucharska-Stasiak Ewa, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi