Rachunek wyrównawczy

Least Squares Adjustment

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-RW2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Wiśniewski,, Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)", wyd. UWM Olsztyn,, UWM Olsztyn,, 2005r. 2) Włodzimierz L. Baran,, Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, PWN., 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi