Systemy informacji przestrzennej

2021L

Kod przedmiotu2808N1-SIP1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Longley A., Goodchild D., Maguire D., Rhind D., GIS - Teoria i praktyka., PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi