Szacowanie nieruchomości 1

Real Estate Appraisal 1

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-SN1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi