Szacowanie obszarów wiejskich

Assessment of Rural Areas

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-SOW1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi