Technologie informacyjne w geodezji

Information Technologies in Geodesy

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-TIWG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Feddema Helen, Microsoft Access: podręcznik administratora. , Wyd. Helion. Gliwice, 2016 2) Jaronicki Adam, MS Office 2010 PL, Wyd. Lion. Gliwice, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi