Teoria waloryzacji i oceny

2021L

Kod przedmiotu2808N1-TWIO1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senetra, Cieślak, Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni, UWM, 2004 2) Cieślak (red.), Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej, UWM, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi