Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-WOK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji z geomatyką
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na komputerze, znajomość podstawowych przekształceń algebraicznych i trygonometrycznych
Opis ćwiczeńPraktyczne poznanie i realizacja edycji wielkoskalowych opracowań kartograficznych w oparciu o dokumentacje pomiarową w różnych narzędziach informatycznych w obowiązującym standardzie. Wykonanie prostych kartograficznych opracowań tematycznych 2 i 3D.
Opis wykładówPodstawy rozumienia, czytania, edycji, wielkoskalowych opracowań kartograficznych w obowiązującym standardzie w postaci opracowań analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i rozwiązań klasycznych. Podstawy realizacji kartograficznych opracowań tematycznych 2 i 3D.
Cel kształceniaStudent potrafi odczytać informacje zawarte na mapie. Potrafi wykonać wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potrafi wykonać mapę w postaci numerycznej. Umie wykonać proste kartograficzne opracowanie tematyczne, także 3D.
Literatura podstawowa1) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015, D.U., 3 grudzień 2015, Poz. 2028, Dziennik Ustaw, 2015 2) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dziennik Ustaw, 2015 3) Minister Infrastruktury i Budownictwa, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dziennik Ustaw, 2016 4) C-Geo, Instrukcja obsługi C-Geo http://www.softline.xgeo.pl, softline, 2016
Literatura uzupełniająca1) Kowalczyk K., wyd. UWM w Olsztynie, Wybrane zagadnienia z rysunku map , 2007r., tom
UwagiWykorzystywane oprogramowanie MIkromapa, C-geo, ArcGIS (eksporty danych z Mikromapy, C-geo)