Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2019L

Kod przedmiotu2808N1-WOK2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalczyk Kamil, Wybrane zagadnienia z rysunku map, t. -, UWM Olsztyn, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi