Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w geodezji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przedmiot do wyboru
4
III - Kierunkowe
Elektroniczna technika pomiarowa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Elementy gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Gospodarka nieruchomościami
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy geodezji
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Informatyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Matematyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Podstawy budownictwa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy geodezji
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Rachunek wyrównawczy
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia terenowe z geodezji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
60
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geodezja wyższa
4,5
Geodezja z geomatyką
5
Kartografia
4
Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
2
Rachunek wyrównawczy
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fotogrametria
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geodezja satelitarna
3
Geodezja z geomatyką
4
Geodezyjne pomiary podstawowe
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Kartografia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
3
Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
2
Ćwiczenia terenowe z geomatyki
2,5
Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
1
III - Kierunkowe
Fotogrametria
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geodezja inżynieryjna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Teledetekcja
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Bazy danych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pomiary georadarowe
4
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Programowanie
3
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geodezja inżynieryjna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Mobilny GIS
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Nawigacja bezzałogowych statków powietrznych
3,5
Pomiary batymetryczne
3
Pozyskiwanie geoinformacji z bezzałogowych statków powietrznych
3,5
Systemy GIS
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
60
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
50
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
2
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
IV - Specjalnościowych
Elementy satelitarnej teledetekcji radarowej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Obserwacje GNSS w teledetekcji
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pomiary grawimetryczne
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Projektowanie i opracowanie danych z pomiarów laserowych
4
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminaria
1
SUMA
30,0