Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej

Engineering Geodesy - Field Training

2019L

Kod przedmiotu2808S1-CTZGI1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającepodstawy geodezji, geodezja z geomatyką, rachunek wyrównawczy
Wymagania wstępnewiedza z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrzetyczenie długiej prostej; stabilizacja punktu, wytyczenie głównych osi budynku i poziomu posadowienia parteru, wybrane zadania z inwentaryzacji uzbrojenia terenu oraz wyznaczania przemieszczeń i odkształceń
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmiejętność samodzielnego wykonywania pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Geodezja Inżynieryjna, t. 1-3, PPWK, 1990, s. 2) Grala, M., Wasilewski A., Kopiejewski G., Geodezja Inżynieryjna, t. , ART, 1988, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi