Elektroniczna technika pomiarowa

Electronic Measuring Technique

2017Z

Kod przedmiotu2808S1-ETP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńLibella, klasyfikacja, systemy odczytowe libell, niwelator techniczny, budowa zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja-metody polowe i laboratoryjne, niwelatory z mikrometrem optycznym, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, łaty do niwelacji precyzyjnej, teodolity z jedno i dwumiejscowym systemem odczytowym, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja,aparatura do wykrywania podziemnego uzbrojenia terenu, tachimetry elektroniczne, budowa, zasada działania, programy pomiarowe, niwelatory kodowe, budowa, zasada działania, programy pomiarowe.
Opis wykładówWybrane zagadnienia z optyki instrumentalnej, zagadnienia niwelacji, budowa mechaniczno-optyczna niwelatorów optycznych i cyfrowych, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, budowa mechaniczno-optyczna teodolitów, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, wybrane zagadnienia z elektroniki, zasada elektronicznych pomiarów odległości, metoda fazowa i impulsowa pomiaru odległości, analogowy i cyfrowy pomiar czasu, tachimetry elektroniczne, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, programy pomiarowe tachimetrów elektronicznych i niwelatorów cyfrowych i ich wykorzystanie w realizacji różnych zadań inżynierskich, transmisja danych pomiędzy komputerem a instrumentami elektronicznymi, technologia odtwarzalnych osnów geodezyjnych, aparatura do wykrywania podziemnego uzbrojenia terenu
Cel kształceniaZnajomość budowy, zasady działania, obsługi oraz rektyfikacji optycznych i elektronicznych instrumentów geodezyjnych, aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenie terenu, umiejętność wykorzystania instrumentów geodezyjnych w realizacji określonych zadań pomiarowych
Literatura podstawowa1) Płatek A. , Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne. , t. cz.I, PPWK, 1992 2) Płatek A., Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne., t. cz.II, PPWK, 1992 3) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.1, ART, 1998 4) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.2, ART, 1997 5) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych, t. I, UWM, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak