Fizyka

Physics

2017L

Kod przedmiotu2808S1-FIZYKA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeńStudenci wykonują 8 ćwiczeń według podanego harmonogramu, między innymi wyznaczają przyspieszenie ziemskie za pomocą różnych wahadeł i parametry ruchów drgających, badają wielkości fizyczne prądu stałego i przemiennego. Określają właściwości optyczne i elektryczne materii. Badają dyfrakcję i interferencję światła laserowego. Identyfikują pierwiastki metodami absorpcyjnymi i emisyjnymi.
Opis wykładówOddziaływania w przyrodzie. Zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, żyroskop.Teoria względności. Ciążenie powszechne. Formy stanu materii. Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie termiczne.Elektromagnetyzm - prawo Coulomba, Gaussa, Biota-Savarta. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Fale elektromagnetyczne, polaryzacja, interferencja i dyfrakcja. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki dla zrozumienia procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie i technice. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i opracowania wyników wykonanych pomiarów. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych.
Literatura podstawowa1) Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, 2006 2) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2003
Literatura uzupełniająca1) Massalski J., Massalska M.,, Fizyka dla inżynierów, t. 1-2, WNT, 2006
Uwagiliczebność grup laboratoryjnych - 16 osób