Geodezyjne pomiary podstawowe

2018L

Kod przedmiotu2808S1-GPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTransformacja Helmerta pomiędzy realizacjami układów geocentrycznych. Odwzorowanie Gausa-Krugera (2000, UTM) . Transformacja układu globalnego do topocentrycznego. Geoida, redukcje grawimetryczne, anomalie grawimetryczne, odchylenie pionu, ad 5. systemy wysokości ad 6. relacje pomiędzy geometrycznym i fizycznym systemem wysokości ad 7. opracowanie ciągu niwelacji precyzyjnej w systemie wysokości normalnych
Opis wykładówZiemskie systemy i układy odniesienia, relacje miedzy nimi (transformacja Helmerta, międzynarodowy system ITRS, europejski system ETRS89). Państwowy system odniesień przestrzennych, układy współrzędnych. Sieci IGS, EPN, ASG-EUPOS. Podstawy zagadnienia geodezji fizycznej (siła ciężkości, systemy wysokości). Pomiary grawimetryczne i figura Ziemi. Niwelacja precyzyjna, europejski i państwowy system odniesienia wysokości. Osnowy geodezyjne.Osnowa podstawowa kraju (fundamentalna i bazowa).
Cel kształceniaZnajomość systemów odniesienia, rozumienie relacji pomiędzy nimi, umiejętność wykonania pomiarów podstawowych
Literatura podstawowa1) Kryński, Jan ; Rogowski, Jerzy, Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii, IG. OGNIWO Instytut Geodezji i Kartografii, 2004 2) Kazimierz Czarnecki, Geodezja Współczesna w zarysie, Gall, BS, 2014 3) Rogowski J.B., Figurski M, Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje. Seria Monograficzna nr 10, t. 10, IGiK, 2004, s. s. pp. 37–
Literatura uzupełniająca1) Vanicek P., Krakivsky E.J, wyd. Elsevier, Geodesy: The Concepts, 1996r., tom , s. 697s.
Uwagi