Geodezja wyższa

Higher Geodesy

2018Z

Kod przedmiotu2808S1-GW1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie
Wymagania wstępneZnajomość podstaw geodezji, umiejetność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
Opis ćwiczeńTrygonometria sferyczna w zadaniach, rozwiązywanie małych trójkątów sferycznych, zadanie wprost Clarke’a, zadanie odwrotne Gaussa, redukcje pomiarów geodezyjnych na elipsoidę, geometria pola siły ciężkości Ziemi, systemy wysokościowe niwelacji precyzyjnej, redukcje grawimetryczne, technika precyzyjnej niwelacji geometrycznej.
Opis wykładówTrygonometria sferyczna, geometria elipsoidy, układy współrzędnych stosowane w geodezji, transformacje współrzędnych przestrzennych, redukcje pomiarów geodezyjnych na elipsoidę, podstawowa pozioma osnowa geodezyjna, pole siły ciężkości, rzeczywiste i normalne pole siły ciężkości, systemy wysokości, redukcje grawimetryczne, podstawowa osnowa wysokościowa.
Cel kształceniaZdobycie umiejętności i kompetencji posługiwania się ziemskimi oraz niebieskimi systemami odniesienia i układami współrzędnych, przeprowadzania transformacji między układami, pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.
Literatura podstawowa1) Kazimierz Czarnecki, Geodezja współczesna, Wydanie: drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 2) Marcin Barlik, Andrzej Pachuta, Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Roman Hlibowicki i inni, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, PWN, 1981 4) Walenty Szpunar, Podstawy geodezji wyższej, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca1) Włodzimierz Baran i inni, Niwelacja precyzyjna, PPWK, 1993 2) Weikko Heiskanen, Helmut Moritz, Physical Geodesy, Technical University Graz, 2000 3) Jan Kryński i inni, Nowe obowiązujące niebieski i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, Instytut Geodezji i Kartografii, 2004 4) Jan Kryński (Redaktor), Rocznik Astronomiczny 2017, Instytut Geodezji i Kartografii, 2017 5) Adam Łyszkowicz, Geodezja Fizyczna, UWM, 2012
UwagiBrak