Geodezja z geomatyką

Surveying and Geomatics

2018L

Kod przedmiotu2808S1-GzG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) LAZZARINI T. (red.), Geodezja. Geodezyjna Osnowa Szczegółowa, t. , PPWK, 1992, s. 2) SKÓRCZYŃSKI A.M., Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, t. , Wydawnictwo PW, 2000, s. 3) SKÓRCZYŃSKI A.M., Poligonizacja, t. , Wydawnictwo PW, 2000, s. 4) SKÓRCZYŃSKI A.M., Lokalna triangulacja i trilateracja, t. , Wydawnictwo PW, 2004, s. 5) JAGIELSKI A., Geodezja II, t. , P.W. STABIL., 2003, s. 6) JAGIELSKI A., Przewodnik do ćwiczeń z geodezji II, t. , GEODPIS, 2006, s. 7) LAMPARSKI J., ŚWIĄTEK K., GPS w praktyce geodezyjnej, t. , GALL, 2007, s. 8) OSADA E., Osnowy geodezyjne, t. , UxLAN Wrocław, 2014, s. 9) OSADA E., Geodezyjne układy odniesienia, t. , UxLAN Wrocław, 2014, s. 10) OSADA E., Geodezyjne pomiary szczegółowe, t. , UxLAN Wrocław, 2014, s. 11) GAŹDZICKI J. (red.), Leksykon geomatyczny, t. , PTIP, http://www.ptip.org.pl, 2002, s. 12) GUGiK, Obowiązujące w dziedzinie geodezji i Przedmiot/moduł: Geodezja z geomatyką Obszar kształcenia: Obszar nauk technicznych Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B - przedmioty kierunkowe Kod ECTS: 07608-1-B Kierunek studiów: Geodezja i kartografia Specjalność: Geodezja i kartografia Profi, t. , http://isap.sejm.gov.pl, 1989, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi