Pomiary georadarowe

2019Z

Kod przedmiotu2808S1-PGEORAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie
Wymagania wstępnenie
Opis ćwiczeńZapoznanie z technicznym użytkowaniem georadaru. Wykonanie pomiarów testowych. Transfer danych do komputera. Opracowanie i interpretacja wyników.
Opis wykładówTechnologia GPR - zasada działania, urządzenia, zastosowanie, opracowanie wyników, filtracja obrazu.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania technologii GPR w zadaniach geodezyjnych i kartograficznych.
Literatura podstawowa1) Jol, H. M., Ground penetrating radar: theory and applications [book]., t. , Amsterdam, Holland: Elsevier Science, 2009, s.
Literatura uzupełniająca1) Węglicki R., Kowalczyk K, Wykorzystanie georadaru w monitoringu osiadania nasypów przeciążeniowych, t. 2, Przegląd Geodezyjny, 2014, s. 3-8
Uwagi