Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

Design of Infrastructure for Spatial Information

2018Z

Kod przedmiotu2808S1-PIIPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPraca z prostymi obiektami przestrzennymi z wykorzystaniem wybranego środowiska geoinformacyjnego. Metodyka relacyjna: opracowanie diagramu związków encji dla określonej dziedziny problemowej za pomocą wybranego narzędzia CASE. Metodyka obiektowa: opracowanie schematu aplikacyjnego UML dla określonej dziedziny problemowej za pomocą wybranego narzędzia CASE.
Opis wykładówTeoretyczne aspekty opisu i zarządzania informacją geograficzną. Metody, środki formalne i narzędzia programowe wspomagających modelowanie pojęciowe informacji geograficznej. Metodyka relacyjna. Modelowanie związków encji. Znormalizowane podejście do modelowania informacji geograficznej. Normy ISO serii 19100 oraz specyfikacje OGC i OMG w dziedzinie informacji geograficznej. Metodyka obiektowa. Język UML. Reguły budowy schematów aplikacyjnych UML.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi znormalizowanego podejścia do modelowania pojęciowego informacji geograficznej. Zapoznanie studenta z normami serii ISO 19100 w dziedzinie informacji geograficznej, specyfikacjami OGC i OMG. Zapoznanie studenta z środkami formalnymi modelowania informacji geograficznej. Zapoznanie studenta z różnym technologiami geoinformatycznymi w zakresie projektowania i budowy baz danych przestrzennych dla systemów geoinformacyjnych.
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej., Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML , Wydawnictwo GEODETA, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/, GUGiK Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Barker R., CASE Method. Modelowanie związków encji, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2005 2) Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML. Przewodnik użytkownika., WNT Warszawa, 2002 3) Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo Helion, 2005 4) Subieta K., Obiektowość w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998 5) Kresse W., Fadaie K, ISO Standards for Geographic Information, Springer-Verlag, 2004
Uwagi