Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

Design of Infrastructure for Spatial Information

2018Z

Kod przedmiotu2808S1-PIIPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML, Wydawnictwo GEODETA, Warsz, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/, GUGiK, Warszawa, 2011 4) Gaździcki J., Internetowy leksykon geomatyczny. http://www.ptip.org.pl/, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi