Projektowanie i opracowanie danych z pomiarów laserowych

2020Z

Kod przedmiotu2808S1-PIODZPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającez
Wymagania wstępnez
Opis ćwiczeńz
Opis wykładówz
Cel kształceniaz
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagiz