Praktyka

Practical Training

2019L

Kod przedmiotu2808S1-PRAKTYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy Geodezji
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych metod pomiarowych.
Opis ćwiczeńW trakcie praktyki student zobowiązany jest do wykonania wybranych zagadnień z następujących dziedzin: 1. pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 2. pomiary inżynierskie, 3. pomiary katastralne, 4. pomiary specjalistyczne pomiarów (GPS, tachimetr, pomiary fotogrametryczne), 5. opracowanie wyników pomiarów, 6. geodezyjna i katastralna praca biórowa
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studenta z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu geodety.
Literatura podstawowa1) ., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi, Sejm RP, 2011 2) ., Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne", Sejm RP, 1989 3) , Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych., , 2012
Literatura uzupełniająca1) brak literatury, tom
Uwagi