Systemy GIS

2019L

Kod przedmiotu2808S1-SYSGIS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Projektowanie Infrastruktur Informacji Przestrzennej, Bazy Danych
Wymagania wstępnepodstwawowe informacje z geodezji i kartografii oraz baz danych
Opis ćwiczeńIntegracja rożnych modeli danych przestrzennych w środowisku geoinformcyjnym. Etapy tworzenia projektu w programach GIS: ArcGIS oraz QGIS. Metody dopasowania danych, efektywne tworzenie obiektów i zarządzanie relacjami przestrzennymi pomiędzy obiektami z użyciem topologii. Analizy jakości i dokładności danych przestrzennych. Zaawansowany metody przedstawień oraz metody statystyczne. Zastosowania GIS. Utworzenie projektu tematycznego, udostępnianie projektu w ArcGIS online.
Opis wykładówx
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zasadami tworzenia struktur danych, identyfikacją celów w projektach oraz metodami pozyskiwania i eksploatacji danych.
Literatura podstawowa1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., przekład Magnuszewski, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Bielecka E., Systemy informacji geograficznej (GIS). Teoria i zastosowania., Wydawnictwo PJWSTK., 2006 3) D. GOTLIB, A. IWANIAK, R. OLSZEWSKI, GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Nauk. PWN, 2007 4) J. GAŹDZICKI, Systemy informacji przestrzennej, Wyd. PPWK, 1990
Literatura uzupełniająca1) ESRI, Arcana GIS, ESRI, 2) ESRI, Arcadia, ESRI,
Uwagi