Teledetekcja

Remote Sensing

2019Z

Kod przedmiotu2808S1-TELEDET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, fotogrametria, metody obliczeń geodezyjnych, geometria wykreślna
Wymagania wstępnenie określa się
Opis ćwiczeń1. Sensory i systemy teledetekcyjne – przegląd i opracowanie raportów. 2. Internetowe katalogi i zasoby danych satelitarnych – kwerendy i opracowanie formularzy zamówień. 3. Oprogramowanie TerrSET – zapoznanie z funkcjonalnością. 4. Podstawowe operacje przetwarzania satelitarnych obrazów cyfrowych. 5. Wykonywanie kompozycji barwnych i ich interpretacje. 6. Klasyfikacje nadzorowane i nienadzorowane - realizacja mikroprojektu. 7. Opracowanie mapy tematycznej LULC.
Opis wykładów1. Etapy rejestracji cyfrowego obrazu satelitarnego z elementami orbitografii. 2. Fotometria energetyczna i interakcje fal EM ze środowiskiem. 3. Charakterystyki spektralne obiektów. 4. Radiometryczne transformacje punktowe: reflektancja TOA, wskaźniki NDVI i BI. 5. Wizualizacja cyfrowych obrazów wielospektralnych - systemy barw. 6. Fotointerpretacja - rodzaje, etapy, metody 7.Transformacje geometryczne cyfrowych obrazów satelitarnych. 8.Analizy kanoniczne (PCA). 9. Podstawy cyfrowych klasyfikacji obrazów "per pixel".
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami fizycznymi teledetekcji lotniczej i satelitarnej, podstawowymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji obrazów lotniczych i satelitarnych.
Literatura podstawowa1) Sitek, Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, WydawnictwoAGH, 2000 2) Sanecki, Teledetekcja - pozyskiwanie danych, , Wydawnictwo WAT, 2006 3) Kurczyński, Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, Oficyna Wydawnicza PW, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi