Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2017Z

Kod przedmiotu2808S1-WOK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji z geomatyką
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na komputerze, znajomość podstawowych przekształceń algebraicznych i trygonometrycznych
Opis ćwiczeńPraktyczne poznanie i realizacja edycji wielkoskalowych opracowań kartograficznych w oparciu o dokumentacje pomiarową w różnych narzędziach informatycznych w obowiązującym standardzie. Wykonanie prostych kartograficznych opracowań tematycznych 2 i 3D.
Opis wykładówPodstawy rozumienia, czytania, edycji, wielkoskalowych opracowań kartograficznych w obowiązującym standardzie w postaci opracowań analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i rozwiązań klasycznych. Podstawy realizacji kartograficznych opracowań tematycznych 2 i 3D.
Cel kształceniaStudent potrafi odczytać informacje zawarte na mapie. Potrafi wykonać wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potrafi wykonać mapę w postaci numerycznej. Umie wykonać proste kartograficzne opracowanie tematyczne, także 3D.
Literatura podstawowa1) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Dziennik ustaw, 2015 2) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dziennik Ustaw, 2015 3) Ministre Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Rozporządzenie w sprawie ewidenci gruntów i budynków , Dziennik Ustaw, 2001
Literatura uzupełniająca1) Kowalczyk K., Wybrane zagadnienia z rysunku map , UWM w Olsztynie, 2007
UwagiWykorzystywane oprogramowanie MIkromapa, C-geo, ArcGIS (eksporty danych z Mikromapy, C-geo)