Przedmiot humanistyczno-społeczny

2023Z

Kod przedmiotu0000SX-MHS15I
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi