Bazy danych

Databases

2023Z

Kod przedmiotu08S1-Bdgig
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Connolly Th. Begg C., Systemy baz danych, t. I-II, RM, 2004 2) 2) Schwartz B., Zaitsev P., Tkachenko V., Zawodny D., Lentz A., Balling D.,, Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II, Helion, 2009 3) Paul DuBo, MySQL, Mikom, 2000 4) Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, 1996 5) Tow D., SQL. Optymalizacja, Helion, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi