Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii

Photogrammetry - Field Training

2023L

Kod przedmiotu08S1-CTZF1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) GUGiK, WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC FOTOGRAMETRYCZNYCH, GUGiK, 2021
Literatura uzupełniająca
Uwagi