Ćwiczenia terenowe z geodezji

Geodesy terrain training

2021L

Kod przedmiotu08S1-CTZG1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceSpecjalistyczne pomiary inżynierskie
Wymagania wstępneZaliczenie przedmiotu specjalistyczne pomiary inżynierskie
Opis ćwiczeńTERENOWE:Celem ćwiczeń terenowych jest doskonalenie umiejętności realizacji podstawowych czynności geodety podczas pomiaru sytuacyjno-wysokościowego, umiejętność automatycznego opracowania danych pomiarowych pozyskanych tachimetrem elektroniczny
Opis wykładówIA TERENOWE:Celem ćwiczeń terenowych jest doskonalenie umiejętności realizacji podstawowych czynności geodety podczas pomiaru sytuacyjno-wysokościowego, umiejętność automatycznego opracowania danych pomiarowych pozyskanych tachimetrem elektronicznym
Cel kształceniaZapoznanie z metodami pomiarów i schematami opracowania wyników w układach trójwymiarowych
Literatura podstawowa1) Strony internetowe, Obowiązujące w dziedzinie geodezji i kartografii akty prawne oraz standardy techniczne, http://www.gugik.gov.pl/, Różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi