Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej

Engineering Geodesy - Field Training

2023L

Kod przedmiotu08S1-CTZGI1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ryszard Grabowski, Geodezja Inżynieryjna, t. 1-3, PPWK, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi