Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej

Satellite Geodesy - Field Training

2022L

Kod przedmiotu08S1-CTZGSAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Specht. C, 2007r., "System GPS", wyd. Bernardinum, Pelplin.
Literatura uzupełniająca
Uwagi