Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych

Field training - basic measurements

2022L

Kod przedmiotu08S1-CTZPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimierz Czarnecki, Geodezja Współczesna w zarysie, Gall, BS, 2014 2) Kryński, Jan ; Rogowski, Jerzy, Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii, IG. OGNIWO Instytut Geodezji i Kartografii, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi