Elementy gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą

Elements of soil science, agriculture, forestry and water management

2021Z

Kod przedmiotu08S1-EGRLiGW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówzynniki glebotwórcze: wiedza o skałach , naturalnych typach roślinności, klimacie. Gleby polski-systematyka. Klasyfikacja gleb, przydatność rolnicza. Systemy upraw roli. Główne rośliny uprawne Polski. Następstwo roślin i płodozmian. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki leśnej. Typy siedliskowe lasów w Polsce.,ĆWICZENIA:Rozpoznawanie skał glebotwórczych Polski, typów gleb na podstawie profili glebowych. Tworzenie zapisów klasyfikacyjnych. Interpretacja map glebowo-rolniczych. Projekt płodozmianu. Interpretacja map siedlisk leśnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Cymerman, PODSTAWY ROLNICTWA I WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, Educaterra, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak