Elementy satelitarnej teledetekcji radarowej

Elements of satellite radar remote sensing

2024Z

Kod przedmiotu08S1-ESTR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woodhouse I., Introduction to Microwave Remote Sensing, Taylor and Francis, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi