Fizyka

Physics

2021L

Kod przedmiotu08S1-FIZYKA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówna podstawy dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej; rozumie zjawisko precesji. Ma wiedzę z zakresu mechaniki relatywistycznej, zna własności pola grawitacyjnego. Zna i rozumie zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne. Posiada wiedzę z optyki geometrycznej i falowej. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Studenci wykonują 8 ćwiczeń według podanego harmonogramu, między innymi wyznaczają przyspieszenie ziemskie za pomocą różnych wahadeł i parametry ruchów drgających, badają wielkości fizyczne prądu stałego i przemiennego, określają właściwości optyczne i elektryczne materii, obserwują i opisują zjawiska związane ze światłem: polaryzację, załamanie, odbicie.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki dla zrozumienia procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie i technice. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i opracowania wyników wykonanych pomiarów. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych.
Literatura podstawowa1) Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, 2015 2) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2003 3) OpenStax College, Fizyka dla szkół wyższych, t. I-III, OpenStax CNX, 2021
Literatura uzupełniająca1) Bobrowski Cz., Fizyka. Krótki kurs, WNT, 20016 2) Stöcker Horst , Nowoczesne kompendium fizyki, PWN, 2010
Uwagiliczebność grup laboratoryjnych - do 16 osób