Geodezja inżynieryjna

Engineering Geodesy

2023L

Kod przedmiotu08S1-GINZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ryszard Grabowski, Geodezja inżynieryjna, t. 1-3, PPWK, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi