Geodezja inżynieryjna

Engineering Geodesy

2023Z

Kod przedmiotu08S1-GINZI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bryś H., Przewłocki S., Bryś H., Przewłocki S. , 1998r., "Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli.", wyd. PWN, Czaja J., 1992r., "Geodezja inżynieryjno przemysłowa.", wyd. Wyd. AGH, Praca zbiorowa., 1990r., "Geodezja inżynieryjna.", wyd. PPWK Warszawa , t.1-3, Grala M. Kopiejewski Wasilewski A. , 1988r., "Geodezja inżynieryjna.", wyd. Wydawnictwo ART., Geodezja inżynieryjno-drogowa, 2009r., "Geodezja inzynieryjno drogowa", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN., PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi