Geodezyjne pomiary podstawowe

Land surveying measurements

2022L

Kod przedmiotu08S1-GPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kryński, Jan ; Rogowski, Jerzy, Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii, IG. OGNIWO Instytut Geodezji i Kartografii, 2004 2) Czarnecki Kazimierz , Geodezja Współczesna w zarysie, Gall, BS, 2014 3) Rogowski J.B., Figurski M, Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje. Seria Monograficzna nr 10, t. 10, IGiK, 2004, s. s. pp. 37– 4) Jekeli Christopher, Geometric Reference Systems in Geodesy, Ohio State University, School of Earth Sciences, 2006, s. 202 5) Łyszkowicz A., Geodezja fizyczna, Wyd. UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi