Geodezja satelitarna

Satellite Geodesy

2022L

Kod przedmiotu08S1-GS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alfred Leick, 1) Alfred Leick, GPS SATELLITE SURVEYING, JOHN WILEY & SONS, 2004 2) Hoffmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J.,, GPS Theory and Practice, SpringerWienNewYork, 1997 , JOHN WILEY & SON, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi