Geodezja wyższa

Higher Geodesy

2022Z

Kod przedmiotu08S1-GW1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimierz Czarnecki, Geodezja współczesna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 520 2) Marcin Barlik, Andrzej Pachuta, Wstęp do teorii figury Ziemi, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi