Geometria wykreślna z grafiką inżynierską

Desciptrive Geometry with Engineering Graphics

2021Z

Kod przedmiotu08S1-GWZGI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweometria i grafika - podstawy. Charakterystyka programu AutoCAD. Rzut cechowany: rzut punktu, rzut prostej, rzut płaszczyzny, kład, zastosowania rzutu cechowanego w robotach drogowych. Rzuty Monge’a: rzut punktu, rzut prostej, rzuty płaszczyzny, elementy przynależne, elementy wspólne, rzutnia boczna, transformacje. Aksonometria: rodzaje i zastosowania. Rzut środkowy: rzut punktu, rzut prostej, rzut płaszczyzny, elementy równoległe i prostopadłe, wybrane konstrukcje miarowe. Grafika wektorowa i rastrowa.,ĆWICZENIA:AutoCAD - podstawowe ćwiczenia. Rzut cechowany: rzuty elementów podstawowych, kład - zadania. Zastosowanie rzutu cechowanego w robotach drogowych - w programie AutoCAD. Rzuty Monge'a - rzuty elementów podstawowych na dwie rzutnie, elementy przynależne, wspólne, równoległe i prostopadłe, rzuty elementów podstawowych na trzy rzutnie, transformacje - zadania. Aksonometria: kreślenie bryły przestrzennej. Rzut środkowy: rzuty elementów podstawowych, równoległość, prostopadłość, konstrukcje miarowe - zadania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowski Bogusław, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną , PWN, 2006 2) Pikoń Andrzej, AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki., Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi