Geodezja z geomatyką

Surveying and Geomatics

2022L

Kod przedmiotu08S1-GzG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) LAZZARINI T., Geodezja. Geodezyjna Osnowa Szczegółowa, PPWK, 1992 2) SKÓRCZYŃSKI A.M., Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, Wydawnictwo PW, 2000 3) SKÓRCZYŃSKI A.M., Poligonizacja, Wydawnictwo PW, 2000 4) SKÓRCZYŃSKI A.M., Lokalna triangulacja i trilateracja, Wydawnictwo PW, 2004 5) JAGIELSKI A., Geodezja II, P.W. STABIL., 2003 6) JAGIELSKI A., Przewodnik do ćwiczeń z geodezji II, GEODPIS, 2006 7) LAMPARSKI J., ŚWIĄTEK K., GPS w praktyce geodezyjnej, GALL, 2007 8) OSADA E., Osnowy geodezyjne, UxLAN Wrocław, 2014 9) OSADA E., Geodezyjne układy odniesienia, UxLAN Wrocław, 2014 10) OSADA E., Geodezyjne pomiary szczegółowe, UxLAN Wrocław, 2014 11) GAŹDZICKI J., Leksykon geomatyczny, http://www.ptip.org.pl, 2002 12) GUGiK, Obowiązujące w dziedzinie geodezji i kartografii akty prawne oraz standardy techniczne, http://isap.sejm.gov.pl, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi