Informatyka

Informatics

2021L

Kod przedmiotu08S1-INFOR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w geodezji
Wymagania wstępneObsługa komputera na poziomie systemu i aplikacji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystemy liczbowe. Pamięć operacyjna i masowa. Archiwizacja i kompresja danych. Komparacja i zarządzanie archiwum. Idea algorytmu i programu. Translatory. Wykorzystanie programowania w geodezji. Typy i deklaracje zmiennych. Kluczowe instrukcje programowe. Funkcje standardowe. Zmienne indeksowane. Łańcuchy tekstowe. Programowanie strukturalne. Konstrukcja funkcji niestandardowych. Wymiana danych między programami przez sieć komputerową. Rodzaje dostępu do danych. Programowanie grafiki komputerowej. Zastosowania grafiki wektorowej i rastrowej w programach geodezyjnych. Zasady dostępu do danych zewnętrznych i operacje dyskowe. Generacje i rodzaje języków programowania. Struktura i rodzaje sieci komputerowych. Protokoły transmisji danych w sieci. Przetwarzanie danych w „chmurze”. Zastosowanie prawa w informatyce. Licencje programowe.,ĆWICZENIA:Wykorzystanie archiwizatorów i komparacja danych. Schemat blokowy i mapa pamięci. Zastosowanie programowania w obliczeniach geodezyjnych. Wykorzystanie zmiennych indeksowanych do operacji na wykazach danych i obliczeń macierzowych. Programowanie strukturalne. Wykorzystanie funkcji niestandardowych w programach geodezyjnych. Zastosowanie operacji dyskowych. Przetwarzanie plików sekwencyjnych. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych. Obiekty graficzne. Programowanie grafiki rastrowej i wektorowej oraz jej wykorzystanie w geoinformatyce. Generowanie wykresów. Wykorzystanie sieci komputerowej do przetwarzania i udostępniania danych w „chmurze”.
Cel kształceniaUświadomienie potrzeby archiwizacji danych; analiza problemu przy pomocy schematów i algorytmów; wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych z geoinformatyki; nauka zasad programowania w wybranych językach z uwzględnieniem przetwarzania danych i obserwacji geodezyjnych; umiejętność tworzenia oprogramowania wspomagającego aplikacje komercyjne; poznanie struktur i rodzajów sieci komputerowych; zapoznanie z prawem autorskim i rodzajami licencji programowych.
Literatura podstawowa1) Jacek Szaniawski, Adam Borowicz, Archiwizery i programy narzędziowe archiwizacji, ArsKom, 1992 2) Curtis Preston, Archiwizacja i odzyskiwanie danych, Helion , 2008 3) Sanjoy Dasgupta, Algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 4) Wincenty Pirjanowicz, Podstawy programowania, Wydawnictwo UWM, 2008 5) Bertrand Meyer, Programowanie zorientowane obiektowo, Helion , 2005 6) Thearon Willis, Bryan Newsome, Visual Basic. Od podstaw, Helion , 2011 7) Charles E. Brown, Programowanie w VBA, Helion , 2005 8) Witold Wrotek, VBA dla Excela , Helion , 2011 9) Bogdan Krzymowski, Visual Basic dla Aplikacji. Podstawy programowania w VBA poradnik dla nieinformatyków., Wydawnictwo Help, 2008 10) Al Anderson, Ryan Benedetti, Head First Sieci komputerowe, Helion , 2010
Literatura uzupełniająca1) Halvorson Michael, wyd. Microsoft Press, Visual Basic 2010. Krok po kroku., 2010r., tom 2) Mike Snell, Lars Powers, wyd. Helion, Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta., 2011r., tom 3) Karol Krysiak, wyd. Helion, Sieci komputerowe. Kompendium., 2005r., tom 4) Russell Bradford, wyd. Helion, Podstawy sieci komputerowych, 2009r., tom 5) John Walkenbach, wyd. Helion, Excel 2010 PL. Programowanie w VBA., 2011r., tom
Uwagi