Kartografia

Cartography

2022Z

Kod przedmiotu08S1-KART1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konstantin Aleksiejewicz Saliszczew, Kartografia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 2) pr. zb., red. Jacek Pasławski, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, 2006 3) -, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t. Dz.U. 30, -, 1989 4) -, Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, t. Dz.U. 222, -, 2011 5) -, Rozporządzenie MSWiA w sprawie BDOT oraz BDOO, a także SOK, t. Dz.U. 279, -, 2011 6) Beata Medyńska-Gulij, Kartografia - Zasady i zastosowania geowizualizacji, PWN, 2015 7) W. Żyszkowska, W. Spallek, D. Borowicz, Kartografia tematyczna, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi